kondis

kondisen

(-)(-)
Substantiv
vardagligt

Synonymer

Synonymer

Övrig relation