kompetens

kompetensen

kompetenser

kompetenserna

Substantiv
ALLMÄNT
Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

Synonymer