kommentar

kommentaren

kommentarer

kommentarerna

Substantiv
En textkommentar är en kommentar som tillfogats en text. Ibland är inte kommentaren skriven av textens ursprungliga författare, utan är tillfogad av en översättare, eller någon som citerar texten. Kommentarer brukar lämnas i parenteser, hakparenteser eller fotnoter.
  • "Dessutom lämnade en exportör en allmän kommentar, som inte stöddes av ytterligare bevisning, om att den skadeanalys som meddelades inte tog hänsyn till alla faktorer som anges i artikel 8 i grundförordningen och inte var grundad på faktisk bevisning. eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu"

Synonymer