komma upp

kommer upp

kom upp

kommit upp

kom upp

Verb