komma sig upp

kommer sig upp

kom sig upp

kommit sig upp

kom sig upp

Verb