komma på tal

kommer på tal

kom på tal

kommit på tal

kom på tal

Verb