komma med undanflykter

kommer med undanflykter

kom med undanflykter

kommit med undanflykter

kom med undanflykter

Verb
bildligt