knowledgeable

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet knowledgeable

  • "a knowledgeable critic"
  • "a knowledgeable audience"
  • "knowledgeable about the technique of painting - Herbert Read"

Ordet knowledgeable har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
  • Inom poetisk
religion
generell
poetisk

Ordet knowledgeable inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till knowledgeable (inom religion)

Ordet knowledgeable inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till knowledgeable (inom generell)

Uttryck till knowledgeable (inom generell)

Ord i uttryck för knowledgeable (inom generell)

Möjliga synonymer till knowledgeable (inom generell)

Möjliga synonymer till knowledgeable (inom generell)

Ordet knowledgeable inom poetisk

Synonymer till knowledgeable (inom poetisk)

Möjliga synonymer till knowledgeable (inom poetisk)

Diskussion om ordet knowledgeable