know about

knew about
know about
known about
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till know about

Diskussion om ordet know about