knock out

knock out
knocked out
knocked out
Verb

Översättningar

Hur används ordet knock out

  • "knock out a target"
  • "The windows were knocked out"
  • "All the guys were knocked out by her charm"
  • "knocked out a pipe"

Ordet knock out har 6 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom ekonomi
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom ALLMÄNT
sport
generell
ekonomi
ALLMÄNT
ALLMÄNT
ALLMÄNT

Vad betyder knock out inom sport ?

render someone unconcious (as in a boxing game)

Översättningar

Möjliga synonymer till knock out

Mindre vanlig betydelse av ordet knock out inom generell

eliminate

Ovanlig betydelse av ordet knock out inom ekonomi

Översättningar

Möjliga synonymer till knock out

Ordet knock out inom ALLMÄNT

destroy or break forcefully

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till knock out

Ordet knock out inom ALLMÄNT

overwhelm with admiration

Översättningar

Möjliga synonymer till knock out

Ordet knock out inom ALLMÄNT

empty (as of tobacco) by knocking out

Översättningar