knit

knits
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet knit har 4 betydelser

  • Inom sömnad
  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
  • Inom generell
sömnad
generell
ålderdomlig
generell

Ordet knit inom sömnad

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till knit

Ordet knit inom generell

a fabric made by knitting

Ordet knit inom ålderdomlig

a basic knitting stitch

Synonymer till knit

Ordet knit inom generell

created by interlacing yarn in a series of connected loops using straight eyeless needles or by machine

Synonymer till knit

knit

knit
knitted
knitted
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet knit

  • "knit a scarf"

Ordet knit har 4 betydelser

  • Inom sömnad
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom konst
sömnad
generell
generell
konst

Ordet knit inom sömnad

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till knit

Ordet knit inom generell

make (textiles) by knitting

Ordet knit inom generell

tie or link together

Synonymer till knit

Ordet knit inom konst

Synonymer till knit