knaster

knastern

(-)(-)
Substantiv
tobaksrökning
grov tobakssort, vanligen packad i korgar