knarka

knarkar

knarkade

knarkat

knarka

Verb

Synonymer