knalla

knallar

knallade

knallat

knalla

Verb
Vanligast

Synonymer

Vanlig vardagligt

Synonymer

Ovanlig vardagligt
Det knallar påknall

Adjektiv