klokhet

klokheten

klokheter

klokheterna

Substantiv