klockren

Adjektiv
bildligt
avser ngt som är absolut perfekt in i minsta detalj
  • "hans idé om den nya annonseringsmodellen var klockren"

Synonymer

musik