kloak

kloaken

kloaker

kloakerna

Substantiv
samhälle
kloak
Avlopp, eller avloppssystem, är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. I dagligt tal kan avlopp även ha betydelsen avloppsvatten.

Synonymer