Klara

Namnklara

klarar

klarade

klarat

klara

Verb
Vanligast
klara ett hinder, klara strupen, klara upp
 • "Hästen klarade stängslet med nöd näppe."
 • "Vinnaren klarade 5.95 i finalen"
 • "Hon klarade strupen nervöst innan hon började tala."
 • Engelska
 • clear [ ALLMÄNT ]

Synonymer

klara sig igenom, rida ut ngt
 • "Floridabor på universitetsområdet klarade stormen"
 • "Som ett litet nytt bolag klarade de sig bra under konjukturnedgången"
klara sig
 • "Albert klarar sig bra i skolan"
 • "Hur klarar Maria sitt nya jobb?"
 • "Mänskligheten kan inte klara sig utan kärnkraft"
 • "De kan klara det med lite eller inget bistånd"
 • Engelska
 • do
klara av
 • "Vårt tält kommer inte att klara en storm som den förra"
 • "Det kommer inte att klara en närmare undersökning"
gå i land med, klara av
 • "Jag klarar inte allt detta arbete själv"
 • "Du behöver inte oroa dig över oss - vi kommer att klara det!"

Synonymer

lösgöra, klara ur
 • "Hon klarade sig ur den pinsamma situationen"

Synonymer

klara, klara av
 • "Det enda sättet att klara den leriga bergssidan är till fots."
 • "Bilen klarade en tvär kurva"
klara sig, överleva, dra sig fram
 • "Hon klarade sig på ett mål om dagen"
 • "Fångarna klarade sig på en kost av vatten och bröd"

Synonymer

Synonymer

dryck

Klara

Namn