klappersten

klapperstenen

klapperstenar

klapperstenarna

Substantiv
geologi
klappersten
Klapperstenar är mindre stenar som fått sin rundade form genom rullning och nötning mot varandra till följd av havsvågor eller strömmande och forsande vatten.

Klapperstenar är vanligt förekommande i Sverige både på västkusten och på ostkusten. Ibland kan de torna upp sig till mäktiga vallar längs stranden, som vid Stenkusten på nordvästra Gotland och norr om Byxelkrok på nordvästra Öland, där klapperstensfältet Neptuni åkrar återfinns.