klagopunkt

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till klagopunkt

förnekelse

ogillande

klagan