klänga

klänger

klängde

klängt

kläng

Verb
allmäntklängande

Adjektiv
vardagligt