klämma

klämman

klämmor

klämmorna

Substantivklämma

klämmer

klämde

klämt

kläm

Verb

Synonymer