klämma till hårt

klämmer till hårt

klämde till hårt

klämt till hårt

kläm till hårt

Verb