kläda

kläder

klädde

klätt

kläd

Verb

Synonymer