klä in med gummi

klär in med gummi

klädde in med gummi

klätt in med gummi

klä in med gummi

Verb