kittla

[ɕɪtːla]
kittlar
kittlade
kittlat
Verb

Översättningar

Synonymer till kittla

Hur uttalas ordet kittla?

[ɕɪtːla]

Hur böjs ordet kittla på svenska?

Presens: kittlar
Preteritum: kittlade
Supinum: kittlat

Hur används ordet kittla

  • "Något som lätt kan kittla nerverna."
  • "– Även Kristdemokraterna söker alternativ för att komma till rätta med gängkriminalitet och brottslighet, men det här förslaget uppfattar nog de flesta som ett budskap som ska signalera krafttag mot brott och kittla de som gillar en invandringskritisk linje, vilket jag beklagar."
  • "Men den som vill se virtuost skådespeleri och samtidigt få kittla ångesten så där lite lagom och ofarligt ska absolut gå dit!"
  • "Som om coronakrisen inte vore nog hade en verkställande direktör dessutom fått improvisera rejält inför dagens tävling, eftersom målet att kittla jurymedlemmarnas smaklökar ställdes på ända."
  • "Därför kan du inte kittla dig själv"
  • "Sammanfattningsvis lägger alltså hjärnan inte lika stor vikt vid sinnesintryck som kroppen ger – om det kommer från dig själv, och det kan då till exempel förklara varför de flesta inte kan kittla sig själva."
  • "– Den största poängen just nu är att kittla Linköpingsborna så att de vill vara med i den här klimatomställningen, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken i Linköping."
  • "Därför har det blivit exempelvis helt förbjudet att kittla mig."
  • "Det påhittade ordet anspelar på fantasi och drömmar och karnevalskommittén hoppas kunna kittla studenternas kreativitet."
  • "Högsta domstolen slår på tisdagen upp portarna för ett mål som bör kittla alla intresserade av yttrandefrihet."

Vad betyder kittla inom medicin ?

lätt vidröra en kroppsdel så att en egendomlig, på samma gång behaglig och irriterande, känsla framkallas (ofta med ofrivilligt skratt)

Möjliga synonymer till kittla

Diskussion om ordet kittla