kitten

kitten
kittened
kittened
Verb

Översättningar

Vad betyder kitten inom generell ?

have kittens, of a female cat

Översättningar

kitten

kittens
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder kitten inom däggdjur ?

young domestic cat

Översättningar

Svenska

Synonymer till kitten

Möjliga synonymer till kitten