kattfot

kattfoten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet kattfot

  • "Kattfot (Antennaria dioica) är en art inom familjen korgblommiga växter som är en ganska allmän växt genom hela det nordeuropeiska florområdet https://sv.wikipedia.org/wiki/Kattfot"
  • "Till skillnad från våra inhemska växter återhämtar de sig snabbt efter att slåttermaskinerna dragit fram, och sedan räcker inte ljuset till för en liten kattfot eller blåklocka."
  • "– Där har mandelblom och kattfot inte en chans, säger Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap på Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC, i Lund."
  • "Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol, sjunger Evert Taube i Sjösala vals."
  • "– Lupiner och flera andra trädgårdsväxter är så starkväxande att de konkurrerar ut mer lågvuxna ängsblommor som kattfot och fibblor, säger Stefan Grundström, ordförande i Svenska botaniska föreningen."
  • "Slåttergubbar, darrgräs, kattfot och jungfrulin är några av det 50-tal arter av blommor och gräs som finns på här ängen."
  • "på Lurö växer idag arterna kattfot, jungfrulin, styvmorsviol och mandelblom."
  • "Rosettljungfrulin, kattfot och darrgräs."
  • "Kalkstenen ger en mycket artrik flora, och det är här rosettljungfrulin, kattfot och darrgräs frodas."

Rim på kattfot

Vad betyder kattfot inom botanik ?

Fotograf: Wikipedia
Fotograf: Bernd Haynold
en art ''(Antennaria dioica)'' inom växtfamiljen korgblommiga växter (Asteraceae); individ av arten kattfot

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till kattfot