kast

kastet

kast

kasten

Substantiv
Vanligast sport
  • "Han gjorde ett kast till den andra spelaren"
samhälle
Kastväsen är en typ av hierarkisk social gruppering och syftar oftast på kastsystemet i Indien
  • Engelska
  • caste [ religion ]

Synonymer

kast mot ett mål
typografi ålderdomlig
kast
Då textsidor förr sattes för hand, användes typer, d.v.s. enskilda stycken med spegelvända teckenavgjutningar, ungefär som stämplar, som sammanfogades för att bilda ord och meningar.
(tryckeri)
  • "Ett kast med blytyper"
  • Engelska
  • case [ typografi ]

Synonymer

kricket
trädgårdskonst
Ett mindre växthus
vardagligt
  • Engelska
  • chuck [ vardagligt ]