kart

karten

karter

karterna

Substantiv


knark

knarket

knark

(-)
Substantiv

Synonymer

ark

arket

ark

arken

Substantiv
media
 • "tryckark"

Synonymer

kontor
 • "pappersark"

Synonymer

kork

korken

korkar

korkarna

Substantiv

Synonymer

kalk

kalken

kalkar

kalkarna

Substantiv
mineral
 • "Denna kalkstensbit har en stor fossil i sig"
 • "Kalk är en vit eller ljusgrå klippa"

Synonymer

Vanlig religion
kalk
nattvardskalk
 • "En kalk är vanligen mellan 10 och 15 centimeter hög"

Synonymer

Vanligast
kalk
Visa bild Fotograf: Walkerma
Kalk är en vardaglig benämning för olika kemiska föreningar som innehåller grundämnet kalcium
 • "bränd kalk"
 • "släckt kalk"
 • "Kalk sprids över marken för att förbättra jordens kvalitet"
 • Engelska
 • lime [ kemi ]

Synonymer

bark

barken

barkar

barkarna

Substantiv
Mindre vanlig anatomi
bark
Visa bild Fotograf: Chris 73
Hjärnbarken (cerebrala cortex, cortex cerebri eller bara cortex) är det yttre skiktet av storhjärnan, en del av hjärnan som finns hos alla ryggradsdjur.

Synonymer

Vanlig segelfartyg
bark
En bark är ett flermastat segelfartyg
 • "Barken var ett segelfartyg med tre till fyra master"
 • Engelska
 • bark [ sjöfart ]

Är en/ett

Vanligast botanik träd
bark
Det yttre skiktet hos träd och buskar.
 • "Många fåglar letar efter larver under barken på en död tall."
 • Engelska
 • bark [ botanik ]

Är del av

 • träd

  [ botanik, träd ]

mark

marken

marker

markerna

Substantiv
Vanlig

Synonymer

ark

arken

arkar

arkarna

Substantiv

Synonymer

bibliskt
 • "Noaks ark"
 • Engelska
 • ark [ religion ]

kar

karet

kar

karen

Substantiv

Synonymer

kork

korken

korkar

korkarna

Substantiv
botanik
kork
Visa bild Fotograf: Tsui
Kork är ett material bestående av korkekens bark.

karm

karmen

karmar

karmarna

Substantiv

Synonymer

sjöfart

Synonymer

arkitektur
karm
Karm heter den fasta delen av ett fönster som monteras i en vägg eller annan byggnadsdel.

Synonymer

Har undergrupp

kask

kasken

kaskar

kaskarna

Substantiv

karp

karpen

karpar

karparna

Substantiv
fiskar
karp
Visa bild Fotograf: Dezidor
Karp (Cyprinus carpio) är en sötvattenlevande karpfisk som härstammar från Asien, men som inplanterad förekommer i Australien, Europa och USA.

kvark

kvarken

kvarkar

kvarkarna

Substantiv
fysik
kvark
Visa bild Fotograf: Sfu
inom kvantfysiken en elementarpartikel som tillsammans med en eller flera andra kvarkar bygger upp den grupp partiklar som kallas fermioner. Så vitt man vet idag är kvarkarna, tillsammans med leptonerna, materiens minsta byggstenar.

 • Engelska
 • quark [ fysik ]

kaik

kaiken

kaiker

kaikerna

Substantiv
sjöfart historia
kaik
mindre österländskt fartyg
 • Engelska
 • caique [ sjöfart, historia ]

park

parken

parker

parkerna

Substantiv
fordon
park
Visa bild Fotograf: Jlundqvi

Synonymer

park
Visa bild Fotograf: Mbcmf217
En park är en anläggning med naturlig eller planterad växtlighet.

Synonymer

karl

karln

karlar

karlarna

Substantiv
vardagligt
 • "Karl för sin hatt"

Synonymer

mark

marken

marker

markerna

Substantiv
enhet

Synonymer

 • Engelska
 • pound [ enhet ]
valuta
 • Engelska
 • mark [ valuta ]

Synonymer

militärväsen
 • Engelska
 • ground [ bildligt, militärväsen ]
spel

karkas

(-)(-)(-)
Substantiv

Bark

Namn

Mark

Namn
valuta
Former German currency (until January 1st, 2002).

Synonymer

Karl

Namn

Kars

Namn

Kirk

Namn

kara

karar

karade

karat

kara

Verb
skrapa bort, t.ex. snö

karsk

karskare

karskast

Adjektiv

karg

kargare

kargast

Adjektiv

Synonymer

ark

arks

Substantiv
sacred chest where the ancient Hebrews kept the two tablets containing the Ten Commandments

Synonymer

religion
a boat built by Noah to save his family and animals from the Flood
 • Svenska
 • ark [ bibliskt ]

kirk

kirks

Substantiv
a Scottish church
 • Svenska
 • kyrka [ skotsk engelska ]

bark

barks

Substantiv
bark
Visa bild Fotograf: Kelly
a noise resembling the bark of a dog the sound made by a dog
Vanlig sjöfart
bark
a sailing ship with 3 (or more) masts
 • "The bark had sailed for two weeks."

Synonymer

Vanligast botanik
bark
tough protective covering of the woody stems and roots of trees and other woody plants
 • "He cut the bark from the tree."
 • Svenska
 • bark [ botanik, träd ]

nark

Substantiv

Synonymer

(British) an informer or spy working for the police
 • Svenska
 • tjallare [ juridik, polisväsende ]

Synonymer

karo

karos

Substantiv
botanik

cark

carks

Substantiv

sark

sarks

Substantiv
kläder
underplagg för överkroppen
 • Svenska
 • särk [ kläder, skotsk engelska, ålderdomlig ]

hark

Substantiv

lark

larks

Substantiv

Synonymer

any of numerous predominantly Old World birds noted for their singing

Synonymer

Synonymer

allmänt
fåglar
lark
Visa bild Fotograf: Oskila

mark

marks

Substantiv
sport

Synonymer

Synonymer

a written or printed symbol (as for punctuation)
 • "his answer was just a punctuation mark"

Synonymer

a symbol of disgrace or infamy
 • "And the Lord set a mark upon Cain --Genesis"

Synonymer

bildligt
the impression created by doing something unusual or extraordinary that people notice and remember
 • "it was in London that he made his mark"

Synonymer

a visible indication made on a surface
 • "some previous reader had covered the pages with dozens of marks"

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

mark
a number or letter indicating quality (especially of a student's performance)
 • "she made good marks in algebra"

Synonymer

 • "his arrow hit the mark"
 • "the owner's mark was on all the sheep"
 • "hit the mark"

Synonymer

park

parks

Substantiv
Mindre vanlig
park
Visa bild Fotograf: Ingolfson

Synonymer

dark

Substantiv
an unenlightened state
 • "his lectures dispelled the darkness"
 • "he was in the dark concerning their intentions"

Synonymer

dark
Visa bild Fotograf: Jffkrider

Synonymer

absence of light or illumination
 • "he moved off into the darkness"
 • "the powers of darkness"

Synonymer

park

parks

Substantiv
Mindre vanlig
a gear position that acts as a parking brake
 • "the put the car in park and got out"
Mindre vanlig
park
a large area of land preserved in its natural state as public property
 • "there are laws that protect the wildlife in this park"

Synonymer

Mindre vanlig vardagligt
park
Visa bild Fotograf: Murderdoll1122
 • "take me out to the ballpark"

Synonymer

mark

marks

Substantiv
 • "he left an indelible mark on the American theater"

Synonymer

park

parks

Substantiv
Vanligast
park
Visa bild Fotograf: Mbcmf217
a piece of open land for recreational use in an urban area
 • "they went for a walk in the park"

Synonymer

mark

marks

Substantiv
valuta
 • Svenska
 • mark [ valuta ]
mark
Visa bild Fotograf: Xufanc

Synonymer

Karok

Substantiv
the Quoratean language of the Karok people
a member of a North American Indian people of the Klamath river valley in N California

Bark

Namn

Mark

Namn
 • Svenska
 • Mark [ valuta ]

Kars

Namn

Karl

Namn

Kirk

Namn

bark

bark

barks

barked

barked

barking

Verb
tan (a skin) with bark tannins
 • "The leather was barked"
träd
cover with bark remove the bark of a tree

Synonymer

hundar
speak in an unfriendly tone make barking sounds
 • "The dogs barked at the stranger"
 • "She barked into the dictaphone"

hark

hark

harks

harked

harked

harking

Verb
listen; used mostly in the imperative

Synonymer

nark

nark

narks

narked

narked

narking

Verb
inform or spy (for the police)

cark

cark

carks

carked

carked

carking

Verb

Synonymer

lark

lark

larks

larked

larked

larking

Verb

mark

mark

marks

marked

marked

marking

Verb

Synonymer

Synonymer

Synonymer

make or leave a mark on
 • "mark the trail so that we can find our way back"

Synonymer

designate as if by a mark
 • "He indicated where the border ended"
 • "This sign marks the border"

Synonymer

Synonymer

 • plot

  [ matematik ]

Synonymer

Synonymer

park

park

parks

parked

parked

parking

Verb
Vanlig
maneuver a vehicle into a parking space
 • "Can you park right here?"
 • "Park the car in front of the library"
Vanlig
place temporarily
 • "park your bag in this locker"
 • "park the children with the in-laws"
 • "park the car in the yard"

mark

mark

marks

marked

marked

marking

Verb

Synonymer

Synonymer

Synonymer

nark

nark

narks

narked

narked

narking

Verb

dark

darker

darkest

Adjektiv
ALLMÄNT
secret
 • "the dark mysteries of Africa and the fabled wonders of the East"
 • "keep it dark"

Synonymer

ALLMÄNT
 • "the dark forces came over him as he invoked the demons"

Synonymer

ALLMÄNT
(used of color) having a dark hue
 • "dark colors like wine red or navy blue"
 • "dark green"
 • "all the runners had a dark complexion"

Synonymer

ALLMÄNT
devoid or partially devoid of light or brightness; shadowed or black or somber-colored
 • "dark as the inside of a black cat"
 • "the dark ages"
 • "dark-skinned peoples"
 • "the dark races"
 • "the dark days of the war"
 • "dark undercurrents of ethnic hostility"
 • "a dark purpose"
 • "Darth Vader of the dark side"
 • "a dark age in the history of education"
 • "It was getting dark"
 • "a dark gloomy day"
 • "sitting in a dark corner"
 • "a dark day"
 • "dark shadows"
 • "the theater is dark on Mondays"
 • "It was a dark and stormy night"
ALLMÄNT
With emphasis placed on the unpleasant aspects of life; said of a work of fiction, a work of nonfiction presented in narrative form or a portion of either
 • "The ending of the film was quite dark."
 • "A dark passage in the text"

Synonymer