kapsejsa

kapsejsar

kapsejsade

kapsejsat

kapsejsa

Verb
sjöfart
kapsejsa
Visa bild Fotograf: Hohum
Kapsejsa eller kapsejsning med en båt eller ett fartyg innebär att den välter över och tar in så stora mängder vatten att den blir obrukbar.

Synonymer