kap

kapet

kap

kapen

Substantiv
fynd
  • "Kappan kostade halva priset - ett riktigt kap"

Synonymer

fångst
  • "Kapet av Khaled Sheikh Mohammed är en av de viktigaste segrarna i kriget mot terrorism."

Synonymer
kapp

kappen

kapper

kapperna

Substantiv
sjöfart

Synonymer

kapok

kapoken

kapoker

kapokerna

Substantiv
byggnadskonst
kapok
Visa bild Fotograf: Hgrobe
botanik träd

capo

capon

(-)(-)
Substantiv
Capo betyder "chef" (egentligen "huvud") på italienska och är slang för maffialedare som står under familjens "Don".

kapp

kappen

kapper

kapperna

Substantiv
militärväsen
  • "Ett hölje som skyddar granatens härdade spets vid anslaget"
  • Engelska
  • cap [ militärväsen ]
  • envelope [ militärväsen ]

Synonymer

kapock

(-)(-)(-)
Substantiv
kapock
Visa bild Fotograf: Tbc

kapa

kapar

kapade

kapat

kapa

Verb

Synonymer

polisväsende
skogsbruk

Synonymer

kaph

Substantiv
the 11th letter of the Hebrew alphabet

kapok

kapoks

Substantiv
kapok
Visa bild Fotograf: Hgrobe
from the kapok tree; used for stuffing and insulation
  • Svenska
  • kapok [ byggnadskonst ]

Synonymer

botanik träd
massive tropical tree with deep ridges on its massive trunk and bearing large pods of seeds covered with silky floss; source of the silky kapok fiber

Synonymer

karo

karos

Substantiv
botanik

capo

capos

Substantiv

kayo

kayo

kayoes

kayoed

kayoed

kayoing

Verb
sport
boxning

Synonymer

Sapo

Substantiv
kemi