kapning

kapningen

kapningar

kapningarna

Substantiv
polisväsende
Flygplanskapning innebär att man med våld eller hot om våld tar kontrollen över ett flygplan.
  • "Flygplanskapningar var vanliga under 1970-talet och 1980-talet."

Synonymer

Är en/ett

snickeri
Itusågning av plank, timmer eller ved
  • "Vid kapning av ved används med fördel en cirkelsåg"

Synonymer