kantarell

kantarellen

kantareller

kantarellerna

Substantiv
botanik svamp
kantarell
Kantarell (Cantharellus cibarius) är en ätlig svamp som växer i löv- och barrskog.