kandidatexamen

(-)(-)(-)
Substantiv
utbildning
utbildning
Svensk fil.kand.-examen motsvarar ungefär [[Bachelor's degree]]. [[Master's degree]] är minst ett års vidareutbildning. En [[Fil.kand.]]-examen som innehåller minst 140 akademiska poäng kan därför översättas med Master's degree.