kall

kallet

kall

kallen

Substantiv

Synonymer

Synonymer
kall

kallare

kallast

Adjektiv