kabin

kabinen

kabiner

kabinerna

Substantiv
Vanligast luftfart
kabin
Visa bild Fotograf: FLY!
En tryckkabin är en tät behållare vars uppgift är att skydda något (vanligen människor eller djur) från omgivningens tryck. Vanliga exempel är flygplan
  • "Kan trycket i flygplanskabinen skada mitt ofödda barn?"
sjöfart
kabin
Kommandobrygga är den plats från vilken ett fartyg manövreras. Förr var det oftast en öppen brygga högst upp i överbyggnaden, normalt över fartygets hela bredd.
  • Engelska
  • cabin [ sjöfart ]