kår

(-)

kårar

kårarna

Substantiv
organisation
  • "Diplomatiska kåren"

Synonymer

utbildning

Synonymer

militärväsen
  • "Tyska afrikakåren"
  • "Brandkåren"

Synonymer