kärve

kärven

kärvar

kärvarna

Substantiv
sydvenskt beteckning för kärve


kärv

kärvare

kärvast

Adjektiv

Synonymer