kärring

kärringen

kärringar

kärringarna

Substantiv
vardagligt

Synonymer