käring

käringen

käringar

käringarna

Substantiv
nedsättande