känselförnimmelse

känselförnimmelsen

(-)(-)
Substantiv