känna till ytligt

känner till ytligt

kände till ytligt

känt till ytligt

känn till ytligt

Verb