kändis

kändisen

kändisar

kändisarna

Substantiv
kändis
Ett äldre begrepp av liknande innebörd är "celebritet" (av franska célèbre, berömd, upphöjd), som i första hand använts med en mer positiv och formell klang än kändis.

Synonymer