kämpe

kämpen

kämpar

kämparna

Substantiv

Synonymer

botanikkäke

käken

käkar

käkarna

Substantiv
kropp
käke
Visa bild Fotograf: Gmaxwell

Käte

Namn

kär

kärare

kärast

Adjektiv

Synonymer

Käte

Namn