källa

källan

källor

källorna

Substantiv
allmänt
ursprunget varifrån informationen är hämtad

Synonymer

källa
Visa bild Fotograf: Conscious
punkt i naturen där vatten springer fram

Synonymer