käk

käket

(-)(-)
Substantiv

Synonymer

australisk eng.