jordskred

jordskredet

jordskred

jordskreden

Substantiv
geologi
jordskred
Visa bild Fotograf: Nilfanion
Jordskred uppkommer när hållfastheten i marken försämras såpass att marken inte längre är i jämvikt utan börjar att röra på sig. Jorden rör sig då snabbt över en eller flera glidytor.