jordbrukare

jordbrukaren
jordbrukare
jordbrukarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till jordbrukare

Hur böjs ordet jordbrukare på svenska?

Obestämd singular: jordbrukare
Bestämd singular: jordbrukaren
Obestämd plural: jordbrukare
Bestämd plural: jordbrukarna

Hur används ordet jordbrukare

 • "En jordbrukare i Sölvesborgs kommun har vanvårdat sina 36 kor under flera år."
 • "Den stora ökningen av vildsvinsstammen har skapat bekymmer för jordbrukare i Blekinge."
 • "Det innebär att cirka 26.500 jordbrukare kommer att få vänta i nästan ett år på att få ut hela stödet för 2015, skriver tidningen ATL."
 • "Det så kallade kompensationsstödet till landets jordbrukare har blivit försenat på grund av att Jordbruksverket tvingas göra om sina it-system."
 • "Många jordbrukare har fått återkommande problem med skador på grödor."
 • "Politiker, jordbrukare, naturvårdsintresserade i allmänhet och jägare enas demokratiskt om olika beslut."
 • "Miljödomstolen har beslutat att staten ska betala två jordbrukare i Krylbo cirka 68000 kronor i ersättning."
 • "I hög fart körde en 38-årig jordbrukare från en by i Rättvik rakt mot en granne och dennes sexårige son."
 • "Det är något han har haft nytta av, inte minst som jordbrukare."
 • "I Mårdnäs har tre jordbrukare gått ihop och delar på en anställd och på så vis får dom en ledig sommar med mjölkning ungefär var fjärde helg."

Ordet jordbrukare har 2 betydelser

 • Inom jordbruk, Yrken
 • Inom amerikansk engelska
jordbruk, Yrken
amerikansk engelska

Vad betyder jordbrukare inom jordbruk, Yrken ?

Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller industriändamål. Ofta kombineras egentligt jordbruk, det vill säga växtodling och boskapsskötsel, med skogsbruk. Man brukar då tala om lantbruk. http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordbrukare

Översättningar (inom jordbruk, Yrken)

Engelska

Synonymer till jordbrukare (inom jordbruk, Yrken)

Möjliga synonymer till jordbrukare (inom jordbruk, Yrken)

Relaterat till jordbrukare (inom jordbruk, Yrken)

jordbruk

Ordet jordbrukare inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till jordbrukare (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till jordbrukare (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet jordbrukare