jorda

jordar

jordade

jordat

jorda

Verb
Att begrava en avliden; vanligen om jordbegravningar
  • Engelska
  • earth [ elektronik ]

Synonymer

elektricitet
Att ansluta till jord, i elektriska anslutningar
  • Engelska
  • ground [ elektricitet ]